Místní organizace ČRS Horní Maršov vznikla pravděpodobně v létech 1945 – 1946 z iniciativy  p.Novotného poštmistra ve Svobodě nad Úpou a několika dalších občanů.

Bohužel žádné písemné materiály se nám zatím nepodařilo nalézt, ale dle vyprávění několika občanů jsou vzpomínáni p.Liška (naposledy žil v Hostinném).

Proto,že na území Svobody nad Úpou nebylo možné uplatnit některé záměry rybářského spolku a tím, že i z Horního Maršova se přihlásilo několik zájemců o rybářský spolek (bratři Nožičkové, p.Souček A,) a naskytla se možnost získání budovy kde se boural dobytek a přeměna budovy na pstruhovou líheň.Kolik bylo při zahájení rybářského spolku členů a složení prvního výboru se nám zatím nepodařilo zjistit, ale budeme se co nejdříve historii naší organizace co nejdříve zjistit.

Nová historie naší MO je spojena z bývalým předsedou p.Skučkem, pod jehož vedením začíná hospodářská prosperita MO.Podíl na tom měla i výstavba nové silnice do Pece pod Sněžkou a na Malou Úpu.Vlivem výstavby a několika havárim na řece Úpě polskými stavbaři

a následnému finančnímu vyrovnání dostala organizace finanční injekci. Výbor MO začal s vybudováním Albeřického rybníka.To byla 60-tá léta a ve výboru  pracovali: předseda p.Skuček,p.Tomáš,Stárek,Hofer,Kučera,Horáček,

Tyto roky jsou spojeny se začátky krajského hospodaření pod vedením územního svazu v HK.

Organizace se pomalu rozrůstala z původních 20 – 40členů na 130v letech 60-70tých.

Výbor MO po zesnulém p.Skučkovi převzal na krátkou dobu p.St.Kopecký,jednatelem byl p.Tomáš,účetním p.J.Géc,pokladníkem p.Stárek,členem výboru p.Kaňka.Po odstěhování p.Kopeckého byl zvolen předsedou MO p.Jiří Kaňka.Počet členů stále vzrůstal a dnešního dne dosahuje počet téměř 270členů. Materiální situace se také významně zlepšila.

Na této skutečnosti se podílel celý výbor MO pracující v létech1980 – 2004 pod vedením p.Kaňky.Je třeba vyzdvihnout práci p.Géce, který několika dobrými organizačními nápady přispěl k nemalé finanční částce pro pokladnu MO.Také je třeba připomenout práci hospodáře MO p.Hofera,který se celou dobu staral společně s obětavým a v té době nenahraditelným lovčím Štefanem Osrmanem o zajištění mateční ryby do líhně a také o výchovu nových lovčích z řad mladších členů MO.

Změnou politických poměrů došlo i ke změnám ve výboru MO.Jednatelem se stal p. Matějovic a zavedením nového způsobu vedení MO spolu s předsedou táhnou MO.Organizace zakoupila od Krkonošských papíren vodárnu v Dolním Maršově spolu s prameništi a přidruženou malou vodárnu.Ve vodárně probíhá odchov sivena a pstruha duhového,pstruha obecného a prodej vánočního kapra.

MO zakoupila ze svých prostředků nový vůz Dacia 1300 pickap,který slouží pro výlovy MO,ale i na služební cesty členů výboru a na další akce MO.(dovoz ryb a krmiva)

Změnou poměrů byl výbor MO nucen koupit rybník v Albeřicích, který jsme jak už bylo řečeno dříve vystavěli svépomoci.Co by nám byl platný rybník,když bychom se k němu nedostali. Museli jsme zakoupit i pozemky okolo rybníka.Toto stálo nemalé finanční prostředky.